Cestovní ruch a marketing

Marketing a cestovní ruch nás především baví. Sledujeme nejnovější trendy, účastníme se odborných fór a sami na nich přednášíme. I když máme zrovna dovolenou, cestujeme po světě a zkoumáme příklady dobré praxe v cestovním ruchu. Dáváme do naší práce srdce, custom paper writing service kreativitu, nápady a nadšení.

 

Dlouhodobě spolupracujeme s aktéry cestovního ruchu po celé ČR – destinačními společnostmi, agenturou CzechTourism, Svazem obchodu a cestovního ruchu nebo Asociací hotelů a restaurací. Jelikož známe jejich potřeby a možnosti, navrhujeme jen v praxi proveditelná řešení. Naše zkušenosti uplatňujeme při kompletní tvorbě a realizaci produktů v cestovním ruchu, a to od úvodní analýzy nabídky a poptávky až po marketing produktu (vytipujeme vhodné cílové skupiny a komunikační nástroje, navrhneme kreativní řešení kampaně).

Umíme vyhodnotit úroveň kvality poskytovaných služeb a to formou mystery visits a mystery calls. V neposlední řadě organizujeme konference, semináře, kulaté stoly a focus groups.

Budeme se těšit na náš www.essaywritingservicehelp.co.uk společný projekt!

Úvodní strana průvodce Morava Napoleonská

Navazující služby: