Přípravné kurzy ke zkouškám NSK

Komu je kurz určen

  • Chtěli byste si zvýšit kvalifikaci nebo byste rádi získali potvrzení o svých dovednostech, které jste získali v praxi?
  • Víte, že máte možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení)?

Stačí uspět při zkoušce z tzv. profesní kvalifikace v rámci systému Národní soustava kvalifikací. Náš kurz Vás na složení této státem uznávané zkoušky perfektně připraví.

Logo Národní soustava kvalifikací

Aktuální nabídka kurzů

Manažer prodeje

Kurz Manažer prodeje je určen zaměstnancům prodejen pracujících či usilujících o pozici vedoucího prodejny. Na tvorbě kurzu se podíleli přední odborníci z oblasti maloobchodu a kurz proto kromě požadavků daných Národní soustavou kvalifikací klade důraz na uplatnitelnost znalostí v praxi.

Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce cestovního ruchu je určen pro každého, kdo má zájem o cestovní ruch, vykonává nebo by rád vykonával průvodcovské služby. Kurz nabízíme ve spolupráci s RPVC Akademií J. A. Komenského, která po úspěšném absolvování kurzu nabídne účastníkům kurzu možnost absolvovat zkoušku u autorizované osoby (oprávněné vydat státem uznávané osvědčení).

Ubytování v soukromí

Kurz Ubytování v soukromí je určen pro každého, kdo poskytuje nebo by rád poskytoval služby spojené s ubytováním zahraničních turistů či tuzemských cestovatelů. Kurz kromě požadavků daných Národní soustavou kvalifikací klade důraz na uplatnitelnost znalostí v praxi. Kurz nabízíme ve spolupráci s RPVC Akademií J. A. Komenského, která po úspěšném pilotním odzkoušení bude zájemcům opět nabízet kurzy v první polovině roku 2013.

Připravované kurzy

V současné době intenzivně pracujeme na rozšíření nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které by uchazeče kvalitně připravily na složení státem uznávané zkoušky. Díky spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy vycházejí naše kurzy z reálných potřeb trhu práce a odpovídají aktuální poptávce zaměstnavatelů.

Realizujeme tyto kurzy:

  • kurzy z oblasti obchodu a cestovního ruchu – budou otevírány od dubna 2013, více informací o kurzech v sekci Projekt PNVP I
  • kurzy z oblasti stavebnictví a řemesel (2013/2014) – na přípravě těchto kurzů nyní pracujeme mj. s odborníky z Fakulty stavební VUT v Brně, kteří garantují kurzy zaměřené na pokročilé stavební technologie, včetně tzv. green building. Kurzy budou postupně otevírány od května 2013.

Na vzdělávací kurzy se můžete přihlásit zde.

Proč se zapsat do kurzu u DRING Consulting?

  • Naše kurzy navazují na rychle se rozvíjející systém uznávání mimoškolního vzdělávání, jímž je Národní soustava kvalifikací (NSK).
  • Kurz Vám poslouží jako efektivní příprava na složení státem uznávané zkoušky dle standardů NSK.
  • Nabídka kurzů ke kvalifikacím z řad NSK je dosud velmi omezená. Využijte proto našich zkušeností s realizací těchto kurzů a získejte před ostatními náskok.
  • Poskytneme Vám informace o podobě zkoušky a zajistíme Vám zkoušejícího – tzv. autorizovaná osoba.
  • Nabízíme Vám kurz, který již byl pilotně odzkoušen a podroben evaluaci.
  • Aby Vaše příprava na kurz byla efektivní, poskytneme Vám studijní materiály, které připravili odborníci z praxe.

Co budeme potřebovat od Vás?

Upřesněte nám, zda byste chtěli Vy sami docházet do kurzu nebo byste rádi kurz nabídli svým zaměstnancům v rámci firemního školení. My Vám obratem připravíme konkrétní nabídku a upřesníme možné termíny.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Helena Piskovská
Helena Piskovská
jednatelka

tel.: +420 548 226 550

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: