Tvorba vzdělávacích materiálů

S našimi projektovými partnery jsme připravili 30 sad vzdělávacích materiálů z oblasti obchodu a cestovního ruchu v rámci projektu PNVP I a 25 sad vzdělávacích materiálů z oblasti stavebnictví a řemesel v rámci projektu PNVP II. Vzdělávací materiály představují studijní oporu pro komplexní vzdělávací programy, které Vám nabízíme ve formě přípravných kurzů ke zkouškám NSK.

Vzdělávací materiály se skládají ze tří částí – studijních příruček, metodik a přílohových CD.

  • Studijní příručky: jsou koncipovány tak, aby detailně připravily uchazeče na zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Obsahově odpovídají jednotlivým standardům NSK, navíc jsou doplněny o kapitoly týkající se vybraných právních a ekonomických témat, užitečných pro dané kvalifikace.
  • Metodiky: jsou pojaty jako sylabus pro orientaci v probírané látce, obsahují doporučené postupy výuky či obsah dané kvalifikace.
  • Přílohová CD:  Na CD naleznete další nezbytné pomůcky, které nemohly být včleněny do studijních textů. Jedná se především o tabulky, přehledové grafy, vzorové formuláře, instruktážní videa či odkazy na odbornou literaturu.

Na tvorbě vzdělávacích materiálů se podíleli odborníci z praxe, středních odborných škol i akademičtí pracovníci. Všechny vzdělávací materiály navíc prošly důkladným oponentským hodnocením, abychom Vám nyní mohli nabídnout přehledné odborné texty, které jistě oceníte při přípravě na zkoušky NSK.  Všem zájemcům o naše přípravné kurzy budou vzdělávací materiály volně poskytnuty.

Seznam dostupných vzdělávacích materiálů.

Proč DRING Consulting?

  • Naše vzdělávací materiály vychází ze standardů rychle se rozvíjejícího systému uznávání mimoškolního vzdělávání, jímž je Národní soustava kvalifikací (NSK).
  • Vzdělávací materiály Vám poslouží jako vhodné studijní podklady k přípravě na složení státem uznávané zkoušky dle standardů NSK.
  • Nabídka kurzů ke kvalifikacím z řad NSK je dosud velmi omezená. Využijte proto našich zkušeností s realizací těchto kurzů a získejte před ostatními náskok.
  • Poskytneme Vám informace o podobě zkoušky a zajistíme Vám zkoušejícího – tzv. autorizovaná osoba.
  • Vzdělávací materiály vytvořili skuteční odborníci z praxe a jejich kvalita byla podrobena objektivnímu oponentskému hodnocení a pilotnímu ověření v rámci kurzů.

Co budeme potřebovat od Vás?

Pokud byste rádi využili našich studijních materiálů, napište nám a my Vám je poskytneme. V případě Vašeho zájmu o naše kurzy či firemní vzdělávání nás rovněž neváhejte kontaktovat a my Vám poskytnete bližší informace. Případně můžete také sledovat naši aktuální nabídku kurzů.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Helena Piskovská
Helena Piskovská
jednatelka

tel.: +420 548 226 550

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: