Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro Jihomoravský kraj

Společnost DRING Consulting byla od roku 2007 pověřena Logo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČRřízením Regionální kanceláře SOCR ČR JMK. V současné době řídí regionální zastoupení Svazu pro Jihomoravský kraj jednatelka společnosti Ing. Helena Piskovská, která je čestnou prezidentkou SOCR ČR. Cílem její činnosti je prostřednictvím spolupráce mezi zástupci města, kraje, odbornými asociacemi a Krajskou hospodářskou komorou rozvíjet potenciál obchodu a cestovního ruchu v Jihomoravském kraji.

Regionální zastoupení komunikuje se členy SOCR ČR v Jihomoravském kraji ve smyslu hlavních cílů přijaté Strategie, kterými jsou:

 • Podpora rozvoje a zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti obchodu.
 • Podpora rozvoje a zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu.
 • Podpora čerpání dotací ze strukturálních fondů a dalších grantů.
 • Komunikace se členy svazu v regionu.
 • Posilování dobrého jména SOCR mezi ostatními partnery.

Proč DRING Consulting?

Plnění uvedených cílů realizujeme prostřednictvím těchto aktivit:

 • Účast na jednání Marketingové rady města Brna
 • Pravidelná měsíční aktivní účast v krajské Komisi pro regionální rozvoj
 • Spolupráce na projektových záměrech Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava (CCR JM)
 • Příprava valné hromady CCR JM
 • Komunikace s Krajskou hospodářskou komorou (KHK) a Regionální hospodářskou komorou (RHK) v oblasti obchodu a cestovního ruchu
 • Odborné konzultace pro CCR JM při realizaci jejich projektů
 • Účast na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (RHSD JMK)
 • Komunikace s oddělením Strategie magistrátu města Brna v oblasti obchodu a cestovního ruchu
 • Aktivní účast na jednáních Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje  – poradního orgánu hejtmana, především v oblasti rozvoje Národní soustavy kvalifikací (NSK) v Jihomoravském kraji

V současné době regionální kancelář řídí první celorepublikový projekt vzdělávání členů SOCR ČR s názvem ,,Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů SOCR ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě“, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/52.00066.

Co budeme potřebovat od Vás?

Pokud máte nějaké zajímavé podněty a nápady, jak rozvíjet potenciál obchodu a cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na dalších podrobnostech.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Tereza Klečková
Tereza Klečková
konzultant
sekce Regionální rozvoj a dotace

mob.: +420 733 736 626

Navazující služby: