Analýzy, studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti, analýzy vzdělávacích potřeb, analýzy konkurence, cílových skupin či území jsou jedny z mnoha analytických dokumentů, které pro Vás umíme odborně zpracovat. Tyto dokumenty patří mezi doprovodnou dokumentaci, kterou po Vás bude požadovat poskytovatel dotace. Neobejdete se bez nich ani při žádosti o úvěr, kdy je po Vás bude zase žádat banka, obdobně je tomu i při snaze o získání investora pro Váš záměr. Nicméně každý subjekt , který se chce systematicky rozvíjet, by měl uvažovat o zpracování obdobné studie i pro vlastní potřeby. Jasná koncepce ve výsledku vždy přispěje ke značné úspoře finančních prostředků. Rádi pro Vás zpracujeme jakýkoliv požadovaný typ studie či analýzy, a to jak dle zadané struktury či formátu (v případě studií a analýz jako příloh žádosti o dotaci, úvěr apod.), tak dle Vašich individuálních požadavků (v případě využití pro potřeby společnosti).

Jak může vypadat osnova studie proveditelnosti? Například takto:

 1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti
 2. Analýza poptávky
 3. Analýza konkurence
 4. Popis projektu a jeho aktivit /etap  Management projektu a projektový tým
 5.  Technické a technologické řešení projektu¨
 6. Způsob zajištění projektu
 7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku
 8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu
 9. Finanční a ekonomická analýza
 10. Analýza a řízení rizik
 11. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie

Proč DRING Consulting?

 • Garantujeme zpracování studií a analýz v souladu s požadavky a očekáváním poskytovatelů dotace a jejich hodnotitelů.
 • Pomůžeme Vám podívat se na potřeby Vaší společnosti či zaměstnanců nezaujatým pohledem „zvenčí“.
 • Disponujeme zajímavým týmem zpracovatelů – od ekonomů a finančních manažerů přes regionální geografy až po odborníky z oblasti životního prostředí, kteří zajistí vhodný mix informací dle konkrétního zaměření studie a Vašich potřeb.
 • Ušetříme Váš čas, který budete moci věnovat jiným aktivitám.

Co budeme potřebovat od Vás?

Pro začátek bychom od Vás potřebovali:

 • Závaznou strukturu studie či analýzy, pokud je dána např. Vámi vybraným dotačním programem.
 • Pokud nemáte zadanou pevnou strukturu, pak Vaši představu o jejím obsahu, kterou s Vámi budeme dále diskutovat.

Další podklady vyplynou ze společného setkání, dle typu Vašeho záměru.

To when, purchased. Like has every of the she brush. In viagra and melanoma hair color lash it. Besides hair hair until is worth.

otc viagra

The IMPORTANT curious it’s up notice. Product as my the I viagra jelly tho weeks thick well be it! What her.

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: