Administrativní řízení dotačního projektu

Už víte, že schválením Vašeho projektu všechno teprve začíná? Nebojte se, nenecháme Vás v tom! Pokud máte obavu z přílišné byrokracie, která je s administrováním grantů zákonitě spojena, jsme tu pro Vás.

Pomůžeme Vám s realizací Vašeho projektu po administrativní a finanční stránce (zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy i žádosti o platbu). Zaškolíme členy vašeho projektového týmu, aby byl projekt pravidelně a kvalitně dokumentován, kontrolován a abyste byli dobře připraveni na všechny kontroly.  Dohlížíme na podmínky jednotlivých smluv, spolupracujeme s realizátory výběrových řízení, řešíme nestandardní situace, komunikujeme s poskytovatelem dotace i Vašimi partnery na místní i evropské úrovni.

V současné době pomáháme úspěšně realizovat řadu investičních i neinvestičních projektů tak, aby našim klientům nehrozilo vrácení dotace za nedodržení některé z formálních či věcných náležitostí správné administrace projektu podpořeného z EU.

Proč DRING Consulting?

  • Snažili jste se přečíst příručku pro příjemce dotace a máte pocit, že byste potřebovali překladatele?
  • Nevíte, co můžete a nemůžete psát do výkazů práce?
  • Děsí vás pravidelné vyplňování monitorovacích a jiných zpráv v průběhu realizace projektu?
  • Chcete v projektu něco změnit a nejste si jistí, jestli je to vůbec možné?
  • Nevíte si rady s nedočerpanými či přečerpanými položkami rozpočtu projektu?

Našima rukama již prošla celá řada infrastrukturních i měkkých projektů, našim klientům byly úspěšně schváleny desítky monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v celkovém objemu více než 100 mil. Kč, a absolvovali jsme s nimi všechny kontroly ze strany poskytovatelů dotace.  Dohlédneme i nad Vaším projektem dle evropských pravidel tak, abyste přidělené prostředky včas a správně vyčerpali.

Co budeme potřebovat od Vás?

V první řadě finální verzi Vašeho schváleného projektu a kopii smlouvy o přidělení dotace, včetně případných příloh.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Šárka Hadererová
Šárka Hadererová
key account manager

tel.: +420 548 226 550
mob.: +420 608 676 389

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: