Příprava žádosti o dotaci

Už víte, že Váš nápad by mohl být financován z evropských zdrojů a potřebujete zpracovat žádost o dotaci? Neradi vyplňujete formuláře, dotazníky a chodíte po úřadech? Od toho jsme tu my. Na základě co nejkonkrétnějších podkladů od Vás zpracuje konzultant žádost o dotaci včetně kompletace všech povinných příloh (u investičních projektů např. stavební povolení, prohlášení o dopadu projektu na životní prostředí – EIA, dále výpisy z obchodního rejstříku a finančního úřadu, studie proveditelnosti, fotodokumentace, prohlášení o partnerství atd.). Žádost o dotaci a přílohy pro Vás zkompletujeme a předáme instituci, která má na starosti administrování grantů (Czech Invest, ministerstva, krajské úřady, úřady práce aj.). A pak už společně držíme palce, aby byl váš projekt podpořen!

Proč DRING Consulting?

 • Ušetříme Váš čas, který byste jinak museli věnovat přípravě projektu a jeho příloh
 • Známe veškeré limity a pravidla, které je třeba dodržovat, a případné nejasnosti vždy komunikujeme přímo s vyhlašovatelem výzvy
 • Zajistíme, že Váš projekt projde formálním hodnocením i hodnocením přijatelnosti – že nebude chybět žádná jeho povinná součást a bude v souladu se základními požadavky dané výzvy
 • Připravíme Váš projekt v návaznosti na hodnocená kritéria – v rámci jeho zpracování Vám doporučíme případné úpravy a rozšíření, která pomohou zlepšit bodové hodnocení Vašeho projektu
 • Jsme úspěšní při získávání dotací z regionální, národní i evropské úrovně
 • Při přípravě Vašeho projektu zúročíme zkušenosti z přípravy téměř 200 žádostí o dotace
 • Pokud plánujete v rámci projektu realizovat školení, rádi je pro přímo Vás zajistíme (doplnit odkaz na školení!!!)

Co budeme potřebovat od Vás?

Prvním krokem pro sestavení žádosti o dotaci je stručné shrnutí Vašeho projektového záměru, které by mělo odpovědět na následující otázky:

 • Kdo bude žadatelem projektu, kde bude projekt realizován?
 • Jaký je výchozí stav a proč je třeba projekt realizovat?
 • Čeho chcete daným projektem dosáhnout? Jaký je jeho cíl?
 • Kdo je cílovou skupinou Vašeho záměru?
 • Plánujete mít v rámci projektu partnera nebo vše zajistíte sami?
 • Jak by měl být projekt realizován?
 • Kdy by měl být realizován?
 • A za kolik?
 • Jste připraveni projekt předfinancovat? Jakým způsobem zajistíte případné spolufinancování nákladů z Vaší strany?

 

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: