Rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty pomáhají obcím, městům a krajům hledat optimální řešení existujících hospodářských, sociálních, demografických i jiných problémů a přispívají k jejich koncepčnímu rozvoji. Při vypracovávání těchto strategických dokumentů se zabýváme všemi složkami rozvoje, včetně rozvoje územního. Máme zkušenosti se zpracováním obdobných dokumentů pro pestrou škálu klientů (mikroregiony, krajská města i kraje). Pracujeme tak, aby šly záměry plně realizovat v praxi. Určíme časový postup a předpoklad finančního zajištění a pořadí významnosti jednotlivých úkolů.

Pokud připravujete výběrové řízení na zpracovatele rozvojového dokumentu pro Váš region, město či obec, rádi pro Vás zpracujeme nabídku. V případě, že nemusíte procházet martyriem výběrového řízení, budeme velmi potěšeni, pokud nás oslovíte přímo.

Proč DRING Consulting?

  • Pomůžeme Vám podívat se na silné i slabé stránky Vašeho regionu nezaujatým pohledem „zvenčí“, zmapujeme příležitosti i hrozby pro Váš region na národní i mezinárodní úrovni.
  • Disponujeme zajímavým týmem zpracovatelů – od ekonomů a finančních manažerů přes regionální geografy až po odborníky z oblasti životního prostředí či marketingu, kteří zajistí vhodný mix informací dle konkrétního zaměření rozvojového dokumentu.
  • Zajišťujeme a vedeme jednání pracovních skupin, focus groups a kulatých stolů, spojených s přípravou rozvojových dokumentů
  • V případě potřeby zajišťujeme doprovodná dotazníková šetření či analýzy.
  • Díky dlouholeté zkušenosti s přípravou a administrací dotačních projektů zohledníme při návrhu jednotlivých aktivit a sestavování akčního plánu možnost jejich financování prostřednictvím evropských, národních i regionálních dotačních titulů.
  • Dlouhodobě se pohybujeme v oblasti cestovního ruchu a dalšího vzdělávání, které mohou dodat Vašemu rozvojovému dokumentu nový rozměr.

Co budeme potřebovat od Vás?

Pro začátek bychom do Vás potřebovali:

  • Rozvojové dokumenty pro předcházející období či související témata, pokud existují
  • Podkladové analýzy, průzkumy či šetření, pokud byly obdobné zakázky zpracovány

Další podklady vyplynou ze společného setkání, dle typu dokumentu.

 

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Helena Piskovská
Helena Piskovská
jednatelka

tel.: +420 548 226 550

Navazující služby:

 

Tuto službu jsme poskytli například pro: