Dynamizace 4IT – další vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii

Naše společnost je partnerem projektu „Dynamizace dalšího vzdělávání v cest. ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take – I Teach – I Touch – I Test)“, jehož nositelem je Hotelová škola s.r.o. 

Projekt reaguje na požadavky flexibilního distančního vzdělávání cílové skupiny osob zaměstnaných ve službách cestovního ruchu (pilíř 1), hotelnictví (2) a gastronomie (3). Jeho výstupem je otevřená e-learningová platforma, která v každém z pilířů nabízí 4 kurzy (celkem 12 kurzů). Tyto jsou postaveny výsostně interaktivně, s využitím nejmodernějších technologií vizualizace a multimedializace obsahu. Nad rámec odbornosti zvyšuje volená forma kurzů ICT dovednosti a pro posílení soft skills jsou dimenzovány do projektových rámců (vzdělávání jako projekt).

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnění osob vyučených/vzdělaných v oborech souvisejících s cestovním ruchem, hotelnictvím a gastronomií. Specifickým cílem je umožnit plně časově flexibilní, technologicky vyspělé a otevřené řešení e-learningového vzdělávání reflektující moderní vzdělávací metody, které umožní přizpůsobit vzdělávání potřebám cílové skupiny a zatraktivní další vzdělávání pomocí moderních didaktických metod, integrace projektového pojetí a využití multimédií.

Realizace projektu je rozdělena do čtyř klíčových aktivit (4 IT).

I Take – Implementace e-learningu

I Teach – Zpracování odborné obsahové části e-learningu

I Touch – Vytvoření multimediálního obsahu e-learningu

I Test – Pilotní ověření e-learningu

 

Částka dotace: 3 120 641 Kč

Doba realizace projektu: 1. 11. 2013 – 31. 5. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

konference3konference3 logolink ESF