Komplexní program adaptability členů SOCR ČR

Společnost DRING Consulting je pověřena vedením Regionální kanceláře SOCR ČR JMK, která v současné době řídí projekt SOCR ČR s názvem „Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě“, financovaný v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt si klade za cíl položit základy sjednocení a nastavení určitého kvalifikačního standardu v odvětví maloobchodu. Během realizace projektu bude proškoleno přes 2 500 zaměstnanců zapojených členských firem SOCR ČR ve 20 standardizovaných vzdělávacích aktivitách, které mají národní charakter a využitelnost se zaměřením na rozvoj klíčových obecných (komunikační dovednosti, vedení obchodního jednání atp.) a odborných dovedností (hygienické minimum, zbožíznalectví atp.), které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

Zvýšení a sjednocení základních kvalifikačních předpokladů zaměstnanců v maloobchodě bude mít pozitivní dopad na celé odvětví ve střednědobém horizontu, na zapojené členské firmy pak prakticky okamžitě. Zapojené firmy díky proškolení pracovníků zvýší svoji konkurenceschopnost a pro jednotlivé účastníky budou nabyté dovednosti znamenat možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Částka dotace: 39 474 094,44 Kč

Doba realizace projektu: 1. ledna 2011 až 30. září 2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00066

 

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Tereza Klečková
Tereza Klečková
konzultant
sekce Regionální rozvoj a dotace

mob.: +420 733 736 626

Navazující služby: