PNVP II – stavebnictví a řemesla

Projekt „Inovace a trendy pro Jihomoravský kraj – vzdělávací programy pro obor stavebnictví“ navazuje na svého úspěšného předchůdce PNVP I. Rovněž zde DRING Consulting spolupracuje s RPVC Akademií J. A. Komenského a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy. Projekt byl podpořen z evropských fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je realizován v období 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014.

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pro oblast stavebnictví a řemesel a to prostřednictvím 25 nových vzdělávacích programů, které budou v rámci projektu vytvořeny a následně ověřeny při pilotní výuce. Většina z těchto programů vychází z nabídky profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) a připravuje tak zájemce na úspěšné složení státem uznávané zkoušky k jednotlivým profesním kvalifikacím dle NSK. Čtyři vzdělávací programy mimo NSK jsou zaměřeny na oblast nových pokročilých technologií ve stavebnictví, včetně moderního trendu tzv. green building. Na jejich tvorbě se podíleli odborníci z Fakulty stavební VUT v Brně, kteří garantují jejich vysokou kvalitu. Pro všechny vzdělávací programy budou k dispozici vzdělávací materiály studijní příručky, metodiky a přílohová CD.

Veškeré studijní materiály jsou k dispozici ke stažení zde.

Pilotní kurzy budou zájemcům otevřeny ke všem vzdělávacím programů a to od dubna 2013 a budou pojaty jako přípravné kurzy ke zkouškám NSK.

Kromě vytvoření vzdělávacích programů a jejich pilotního ověření se projekt PNVP II věnuje také posilování spolupráce mezi klíčovými hráči v oblasti dalšího vzdělávání (organizace odborných setkání, konferencí, seminářů) a monitoringu potřeb zaměstnavatelů.

Seznam vzdělávacích programů.

 

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Helena Piskovská
Helena Piskovská
jednatelka

tel.: +420 548 226 550

Navazující služby: