Šifrou k rozvoji zaměstnanců

Společnost DRING Consulting je partnerem projektu Šifrou k rozvoji zaměstnanců, na němž custom paper writing service spolupracuje se společností Persona Unica. Společnost se zabývá zážitkovým vzděláváním zaměstnanců a rozvojem jednotlivců a pracovních skupin, při kterém využívá nejaktuálnějcích poznatků z oblasti neurovědy. Za vzájemné spolupráce vznikl projekt Cryptomania, jenž je vzdělávacím produktem společnosti Persona Unica. Tyto poznatky následně pomáhají klientům ke snadnějšímu využití nových zkušeností a poznatků v pracovním prostředí.

Cryptomania navazuje na oblíbenou tradici šifrovacích závodů, která se v ČR začala plně rozvíjet v roce 2000. Během následujících let obliba šifrovacích závodů nadále rostla a mnoha různých variant šifrovacích závodů se zúčastnilo několik tisíc lidí. Obliba těchto šiforvacích her je v ČR výjimečná i v porovnáním s okolními státy.

Spolupráce společnosti DRING Consulting a Persona Unica na projektu Cryptomania klientům vůbec poprvé umožňuje nahlédnout do know-how šifrovacích her a využít jejich potenciál pro rozvoj jednotlivců a pracovních skupin. Společnost DRING Consulting zpracovala úspěšnou žádost o dotaci k projektu, formou odborného připomínkování se podílí na přípravě metodiky kurzů a rovněž zajišťuje administrativní vedení celého projektu.

Prvotním cílem projektu je vypracovat metodiku a následně v praxi ověřit její efektivitu při cíleném rozvoji měkkých dovedností jednotlivců a pracovních skupin. Projekt podněcuje týmovou spolupráci, vzájemnou komunikaci, naslouchání, kreativitu a leadership dovednosti všech zúčastněných. Výstupem projektu budou inovativně vedené vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností za pomoci šifer a logických úkolů. Kurzy tak rozšíří stávající nabídku dalšího vzdělávání www.essaywritingservicehelp.co.uk a stanou se zábavnou a efektivní formou rozvoje.

Samotné kurzy jsou určené zejména zaměstnancům tzv. “chytrých firem” z progresivního terciéru, kvartéru a kvintéru. Zejména tito zaměstnanci se musí denně vypořádat s obtížnými a komplexními pracovními úkoly, při jejichž řešení je vyžadován netradiční přístup a vzájemná spolupráce všech zúčastněných, velmi často, rozdílných osobností.

Přínos kurzu pro jednotlivce:

  • rozvinutí individuální kreativity
  • rozvinutí týmové kreativity
  • neformální poznání vlastních silných stránek i kolegů
  • rozvoj a trénink principů myšlení a inspirace k jejich prohloubení
  • zážitek a radost ze společného úspěchu

Přínos kurzu pro Vaši společnost:

  • rozvoj přátelské týmové atmosféry ve společnosti
  • rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce napříč pracovišti a týmy
  • posílení neformálních vztahů mezi pracovníky
  • rozpoznání důležitých týmových rolí jednotlivců
  • rozvoj schopnosti týmové kreativity při hledání řešení

V případě zájmu o účast v soutěži Cryptomania kontaktujte společnost Persona Unica pomocí kontaktních údajů uvedených na oficiálních stránkách projektu Cryptomania.

 

Částka dotace projektu: 1 048 522 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0066

 

Logo projekt šifry