Žijeme s přírodou

Hlavním cílem projektu je poskytnout seniorům z Jihomoravského kraje možnost rozšířit své znalosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v návaznosti na místo, kde žijí. V rámci projektu bude nejprve vytvořen komplexní custom paper writing service vzdělávací modul, zaměřený na tematiku ekologie, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, který bude následně formou jednotlivých přednášek prezentován cílové skupině.

Senioři (lidé s věkem 60 let a vyšším) z Jihomoravského kraje se tak budou moci v průběhu roku 2013 zúčastnit 12 teoretických a 2 praktických přednášek, na nichž budou mít možnost seznámit se se základními složkami přírody v oblasti, kde žijí a vybudovat  či dále posílit tak pozitivní vztah ke svému okolí a životnímu prostředí. Teoretické přednášky jsou plánovány v rozsahu 1,5 hodiny, praktické přednášky se uskuteční formou půldenních výletů do přírody v okolí Brna. Přednášky povedou odborníci z oblasti ochrany přírody a krajiny. Konkrétní témata jednotlivých teoretických i praktických přednášek naleznete zde.

Účast na teoretických i praktických přednáškách (výletech) www.essaywritingservicehelp.co.uk je pro účastníky zcela zdarma, stejně jako veškeré poskytnuté materiály. Účastníci, kteří dosáhnou min. 70 % účasti na přednáškách (tj. absolvují min. 10 z celkem 14 plánovaných přednášek) obdrží certifikát o absolvování kompletního vzdělávacího modulu. Realizace teoretických přednášek bude probíhat v období od února do června 2013, praktické (venkovní) výjezdy jsou plánovány na období od května do července 2013. Konkrétní časový harmonogram jednotlivých přednášek bude zveřejněn v průběhu prosince 2012. Více informací na najdete na webových stránkách projektu.

 

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás!

Tereza Klečková
Tereza Klečková
věcná manažerka projektu

tel.: 548 210 161

Navazující služby: