Nové projekty Klastru českých nábytkářů v realizaci

Klastru byly schváleny celkem 3 dotační projekty, které jsme zpracovali.

  1. Rozvoj Klastru českých nábytkář

Je zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a propagaci klastru, jeho činností, stávajících i budoucích výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy. Jádrem projektu je pořádání vzájemných setkání a odborných akcí, zaměřených na zlepšení vzájemné spolupráce stávajících i potenciálních členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostředí a networking s dalšími specializovanými organizacemi.

  1. Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu

Projekt se zaměřuje na vývoj inovovaných materiálů a technologií pro nábytkářský a stavební průmysl se speciálním využitím ve veřejných prostorách.

  1. Rozvoj technologického centra pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů

Dovybavení a významné rozšíření technologického centra klastru, zaměřeného na vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů, které KČN zřídil v rámci projektu spolufinancovaného v programu OPPI.