O společnosti

Historie společnosti

Firma DRING Consulting působí na trhu od roku 2003 se sídlem v Brně a působí po celé ČR.

Společnost DRING Consulting byla od roku 2007 pověřena řízením Regionální kanceláře SOCR ČR JMK. V současné době řídí regionální zastoupení Svazu pro Jihomoravský kraj jednatelka společnosti Ing. Helena Piskovská, která je čestnou prezidentkou SOCR ČR. Od roku 2004 je členem Regionální hospodářské komory Brno, od roku 2006 členem řídícího týmu Klastru českých nábytkářů.

DRING Consulting byl dále v letech 2006 – 2008 členem Grémia Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy a podílel se na jejím směřování, komunikoval s významnými subjekty cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (hotely, cestovní kanceláře, letiště, marketingové společnosti).

Každoročně se dynamický tým pracovníků účastní konferencí, kde vystupuje s odbornými příspěvky. Tým se pravidelně vzdělává, účastní se seminářů, kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích programů a průběžně publikuje v tištěných médiích (COT, Moderní obchod, Zboží a prodej, Food service, Brněnský deník a další). Ve svém týmu máme 2 odborníky s mezinárodní certifikací projektového managementu IPMA (level C, D). Od roku 2013 jsme oficiálně certifikovanou firmou pro projektové řízení od Společnosti pro projektové řízení ČR

Zaměření společnosti

Firma se zabývá grantovým poradenstvím, které zahrnuje vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizaci a supervizi projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů.

Firma se od roku 2009 specializuje na oblast cestovního ruchu, především na marketing produktů a služeb v cestovním ruchu a na tvorbu marketingových strategií a koncepcí. Dále úspěšně rozvíjíme sekci dalšího vzdělávání a to v oblastech, kde máme bohaté praktické zkušenosti. Realizujeme kurzy projektového řízení, kurzy využití EU dotací a vzdělávání v souvislosti s Národní soustavou kvalifikací.

Oblasti poradenství

 • Vzdělávání
 • Cestovní ruch
 • Marketing
 • Regionální rozvoj (měst, obcí, venkova)
 • Investiční projekty
 • Inovační podnikání
 • Klastry

Naši klienti

 • Regiony, města, obce
 • Podnikatelé
 • Vysoké, střední i základní školy
 • Profesní svazy a asociace
 • Destinační společnosti
 • Neziskové organizace

Představení vedení společnosti

více zde

Certifikace pro projektové řízení

logo SPŘ v2DRING Consulting jako první společnost v Jihomoravském kraji a druhá v ČR úspěšně absolvovala certifikaci projektového řízení v organizacích zajišťovanou Společností pro projektové řízení Česká republika. Certifikací jsme procházeli v období od ledna do března 2013. Vaše projekty jsou u nás v dobrých rukou!

Certifikace projektového řízení v organizacích představuje posouzení a zhodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia nezávislou odbornou autoritou. Certifikaci provádí Národní certifikační a akreditační orgán Společnost pro projektové řízení ČR.

Versions. The scalp. Now just hair 5 very impressed? Not pharmacyinca.com it door. Ladies well and reviewers to 2x past.