Management společnosti

Ing. Helena Piskovská, jednatelka

Od roku 1990 byla dlouholetou manažerkou předních obchodních domů (Prior, K-mart, TESCO). Od r. 1998 do r. 2008 působila ve funkci prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), kde zastupovala podnikatele z oblasti obchodu a cestovního ruchu při tripartitních vyjednáváních s vládou a odbory. Jako prezidentka SOCR ČR působila v pracovních týmech při připomínkování Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, vedla či spoluorganizovala významné konference o cestovním ruchu v České republice (Hospitality and Tourism Summit, Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí a další).  Je čestnou prezidentkou SOCR a předsedkyní Poradního senátu SOCR ČR, který se zabývá analýzou rozvoje obchodu a cestovního ruchu v ČR a EU. V roce 1996 jí byl za její úspěšnou manažerskou práci udělen titul Manažerka roku 1996, který získala jako první žena. Je zakladatelkou společnosti DRING Consulting  a v současné době  se mimo svých povinností jednatelky věnuje rozvoji sekce  „Další profesní vzdělávání “

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor vnitřní obchod.

 

Ing. Šárka Hadererová, key account manager

Působila jako odborný konzultant systémů řízení, projektový manažer a finanční manažer v dotačním poradenství. Pro DRING Consulting pracuje od roku 2008 a má zkušenosti se zpracováním a realizací dotačních projektů z různých programů (např. ROP, OPVK, OPLZZ, OPPI, OPPA), působí jako lektor v oblasti dotací, specializuje se na finanční řízení. Od roku 2011 působila jako výkonná ředitelka společnosti.

Vystudovala Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné na Slezské univerzitě, obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách.

 

Jana Klečková, office manažerka

Jana-Klečková_avatar-96x96Ve společnosti DRING Consulting pracuje od roku 2004 a v současnosti zajišťuje kompletní provoz kanceláří, účetnictví a personální agendu. Své bohaté zkušenosti ze stávající pozice dále využívá při kompletní správě klientského portfolia Virtuální kanceláře Brno.